Σχετικα με εμασ

about us

το όραμα μας

Να προσφέρουμε τις ανταγωνιστικότερες τιμές σε συνδυασμό με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Πολιτική της εταιρείας είναι η ειλικρίνια, η συνέπεια και η σωστή συνεννόηση με τους πελάτες μας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμεμακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας.

Προσφέρουμε τις ανταγωνιστικότερες τιμές σε συνδυασμό με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.

why choose us

δίπλα σας

Η σύγχρονη εμπεριστατωμένη γνώση της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών, παρέχουν ένα δυναμικό συνδυασμό  που μπορεί να ανταποκριθεί στις οποιεσδήποτε εξειδικευμένες ανάγκες των επιχειρήσεων και να τους προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα μέσα σε ένα περιβάλλον αγοράς που χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό.

 

Η i Cube δραστηριοποιείται στο χώρο κατασκευή ηλεκτρονικών πλακετών καθώς και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για εξειδικευμένες λύσεις πληροφορικής.

Σκοπός της είναι να κατανοεί τις ιδιαίτερες ανάγκες και προβληματισμούς της κάθε επιχείρησης, και μετά από μελέτη και συζήτηση, να σχεδιάζει τις ανάλογες λύσεις στα μέτρα της, παρέχοντας έτσι ποιοτικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. (κατασκευή ηλεκτρονικών πλακετών ,ανάλυση και κάλυψη μηχανογραφικών αναγκών, σχεδιασμό και εγκατάσταση δικτύων, σχεδιασμό και κατασκευή ιστοσελίδων καθώς και πλήρη τεχνική κάλυψη με ταυτόχρονη εκπαίδευση προσωπικού).  ,

Η τεχνογνωσία, η αφοσίωση και η συνεργασία οδηγούν στη δημιουργία μακροχρόνιας σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης και παράλληλα δίνουν τη βέλτιστη λειτουργική μορφή σε μια μοναδική επιχείρηση. Τη δική σας….